Zákaznická podpora: +420 387 000 201 | Po-Pá: 9.00 - 15.00


Často kladené dotazy

Kde sledovat průběh objednávky?

Stav objednávky můžete sledovat ve svém osobním účtu v sekci Přehled objednávek. Cestu zásilky pak můžete sledovat v detailu konkrétní objednávky přes tlačítku Sledování zásilky, které Vás přesměruje na stránky přepravce.

Jakmile Vaše zásilka opustí logistické centrum, obdržíte email s Osobním číslem pro sledování zásilky, díky kterému můžete snadno sledovat cestu zásilky. Jednoduše stačí na toto číslo kliknout a budete přesměrován/a na stránky příslušného přepravce.

Zásilku je možné také sledovat zadáním přiděleného čísla zásilky do příslušného pole na stránkách přepravce.

 

Odstoupení od Kupní smlouvy/Vrácení zboží ?

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@glassgo.cz.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Reklamace

Reklamace se řídí dle platného reklamačního řádu.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Pekárenská 738/54, 37004, České Budějovice telefonicky na čísle +420 387 000 201 či elektronickou poštou na adrese info@glassgo.cz.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Doprava

Naše firma GlassGo a.s. Vám doručí objednané zboží prostřednictvím smluvních přepravců. Dodací doba je obvykle do 2-3 pracovních dnů.

Veškeré objednávky na našem e-shopu jsou zcela NEZÁVAZNÉ, zboží zasíláme až po Vašem odsouhlasení. Před odesláním zboží zašleme E-MAIL s detailními informacemi.

Každá objednávka je individuální, proto vždy PRO VÁS vybíráme nejvýhodnější dopravu. Zpravidla menší zásilky odesíláme Zásilkovnou/PPL/DPD, větší a těžší zboží zasíláme DPD/PPL/Toptransem.

Osobní odběr na našem skladě je možný po avízu o připraveném zboží, POZOR nelze zde platit platební kartou.

Platba zboží dobírkou, zálohovou fakturou nebo hotově na pobočce v Českých Budějovicích. Lze hradit po dohodě i převodním příkazem na základě smlouvy a faktury.

Nestandardní rozměry a objemné zboží naceňujeme vždy dodatečně, dle obchodních podmínek dopravních společností.

Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

GDPR

POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení zákazníci, v souladu s obecným nařízením 2016/679 pocházející od Evropského parlamentu a Rady EU tzv. GDPR (General Data Protection Regulation) o ochraně osobních údajů schváleným v dubnu 2016 s účinností od 25. května 2018, Vás chceme informovat o tom, jak k ochraně osobních údajů přistupujeme my:

Zpracování osobních údajů:

1. Za účelem vyřízení a odeslání objednávky zpracováváme tyto osobní údaje:

jméno a příjmení, e-mail, tel. kontakt

Pro zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřízením objednávky (smlouvy) se nevyžaduje souhlas osoby, neboť se jedná o oprávněný zájem správce. Společnost GlassGO a.s. bude výše uvedené osobní údaje zákazníků uchovávat po dobu 5 let od poslední objednávky.

2. V souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací:

Společnost GlassGO a.s. zpracovává osobní údaje zákazníků poskytnuté v souvislosti s vyřízením různých dotazů a požadavků. Tyto poskytnuté osobní údaje se budou zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu a jen do doby vyřízení daného dotazu nebo požadavku. Pro zpracování osobních údajů v souvislosti s uplatněním reklamace výrobku se nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností společnosti GlassGO a.s.

3. Za účelem rozesílání obchodních nabídek zpracováváme tyto osobní údaje:

e-mailovou adresu, údaje o tom, jakým způsobem jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a kdy jste jej odvolali. Udělení souhlasu je dobrovolné a může být kdykoli odvolané. I v případě souhlasu máte možnost v rámci každého e-mailu okamžitého zrušení zasílání nabídek a vyřazení e-mailové adresy z databáze. Zasílání nabídek a zpracovávání osobních údajů budou do doby odvolání uděleného souhlasu.

4. Komu budeme Vaše údaje předávat?

Osobní údaje zpracovává společnost GlassGO a.s. interně, v případě, kdy je objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, předává ji dopravním společnostem. K Vašim osobním údajům může získat přístup v určitém rozsahu správce našich IT systémů, s nímž má však společnost GlassGO a.s. uzavřenu smlouvu o mlčenlivosti.

Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Společnost GlassGO a.s. v rámci přístupu na webové stránky www.glassgo.cz nezpracovává protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám.

 

Poučení o Vašich právech

V souladu s nařízením o ochraně osobních údajů GDPR platným od 25. 5. 2018 upozorňujeme, že máte právo u naší organizace jakožto správce Vašich osobních údajů požadovat:

  • přístup k osobním údajům, dále právo na opravu osobních údajů nebo na jejich výmaz, na omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, na přenositelnost osobních údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dále máte právo tento souhlas se zpracováním kdykoliv odvolat formou písemné informace zaslané na adresu správce nebo na e-mailovou adresu info@glassgo.cz

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 2.1.2020.

Jak mohu kontaktovat zákaznický servis?

Nenašli jste zde odpověď na Vaši otázku? Potom prosím kontaktujte zákaznický servis - náš přátelský a ochotný personál je Vám plně k dispozici. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo zákaznické podpory. Připravte si prosím své zákaznické číslo nebo číslo objednávky, které najdete v podkladech k objednávce (např. v e-mailu Potvrzení o obdržení objednávky). Pokud nemáte tyto údaje po ruce, budete požádán/a o uvedení e-mailové adresy, kterou jste použil/a k nákupu.

Cena zboží a platební podmínky

Cena zboží a platební podmínky

- Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Pekárenská 738/54, 37010 České Budějovice;
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1387697408/2700, vedený u společnosti UniCredit Bank (dále jen „účet prodávajícího“);
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního brány dané banky
  • bezhotovostně platební kartou;
  • prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

- Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

- V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

Kvalitní zboží

vyzkoušejte v praxi

Vlastní technologie

na opravy a vyřezávání autoskel

Dlouhodobé zkušenosti

jsme na trhu již 14 let

Zákaznický servis

vždy ochotný a profesionální